Krav til kammerflagg

Fra 1.1.19 er det krav til bruk av kammerflagg når våpenet bæres med sluttstykket i bakre stilling. Høsten 2018 vedtok Norges Skytterstyre revidert regelverk for Skytterboka kapittel 8, skytereglement. I den forbindelse kom det flere innspill fra skyttere og tillitsvalgte om å skjerpe kravene til bæring av våpen. Ideelt sett […]


Komite for storviltprøven, 2019

  Dato Kontor Standplass/oppskyting Oppskyting leder 19.06 Bodil Engum Ole B Kjenstad Arnstein Wagnhild Ane Lisbet Nagelhus Morten Fjerstad Lars Erik Almo 26.06 Sigbjørn Brønstad Birger Håpnes Torstein Bruvoll Konrad Moum Morten Hollås Atle Østborg 03.07 Svend H. Tømmerås Oddleiv Mollan Stig Granamo Marius Rohde Kåre Selliås Knut Berg 10.07 […]