Om laget


Snåsa Skytterlag tilhører Inntrøndelag Skyttersamlag og ble stiftet i 1874.

 

Snåsa Skytterlag har over 200 medlemmer og består av både rifleskyttere og jegere.

Baneanlegg – Utendørs

Skytebanen på Svarvamoen består av 100m bane med 6 elektroniske skiver, 200m bane med 10 elektroniske skiver. Det ligger også lerduebane på skytebaneområdet, og elgbane her.

Baneanlegg – Innendørs

I vinterhalvåret har skytterlaget innendørs skytebane i Skytterhuset. Denne skytebanen gir muligheter for skyting på 15m.

Skytterhus

Skytterhuset ligger på skytebanen på Svarvamoen og består av en stor hovedsal, utstyrt med bord og stoler til ca 60 personer og har et velutstyrt kjøkken. Huset er utstyrt for å kunne arrangere større selskap og kan leies for en rimelig penge. Se egen side for leie av huset.

Skytetreninger

I sommerhalvåret, fra ca april til oktober, trener vi utendørs på kveldstid på skytebanen vår 2 ganger i uken. Resten av året arrangeres treninger innendørs på kveldstid 1 gang i uken. Det arrangeres egne treninger for jegere. For nærmere beskjed om oppsatte treninger eller avvik, følg med på nyhetsinnlegg på forsiden.