Årsmøte og nytt skytterår


Det ble i kveld, 21.11.19 avhold årsmøte i Snåsa Skytterlag.

Vanlige årsmøtesaker. Saksliste, årsmelding, revidert regnskap og pokal/medlajeoversikt i dokumentene under.

Ida M. Dravland ønskes lykke til i vervet som nyvalgt leder.
Lars Erik Almo takket av som leder etter bare ett år ved roret.