Krav til kammerflagg


Fra 1.1.19 er det krav til bruk av kammerflagg når våpenet bæres med sluttstykket i bakre stilling.

Høsten 2018 vedtok Norges Skytterstyre revidert regelverk for Skytterboka kapittel 8, skytereglement. I den forbindelse kom det flere innspill fra skyttere og tillitsvalgte om å skjerpe kravene til bæring av våpen. Ideelt sett var det ønskelig å ha et generelt forbud mot å bære våpenet med sluttstykket i våpenet, men dette viste seg vanskelig ettersom det er særlig en del kaliber .22 våpen som det vanskelig å ta ut sluttstykket på.

To tillatte måter å bære på:

Derfor ble det vedtatt to tillatte alternativer for bæring når et ikke er i koffert eller futteral:

Sluttstykket tatt ut:

Ved bæring av våpen utenfor standplass med sluttstykket tatt ut; kammerflagg er ikke påkrevd.

Med sluttstykket i bakre stilling med kammerflagg:

Ved bæring av våpen utenfor standplass kan sluttstykket være i bakre posisjon, men da skal det samtidig benyttes kammerflagg. Sikkerhetsmagasin med tetting av kammeråpning likestilles med kammerflagg.

Hva er et kammerflagg?

Et kammerflagg skal primært sikre at det ikke sitter igjen patroner i våpenet, i tillegg til å være et synlig bevis for dette til funksjonærer og andre skyttere. Følgende krav til utforming av kammerflagg gjelder, og er generelt i tråd med tilsvarende krav i Norges Skytterforbund.

Et kammerflagg skal være laget i en sterk rødlig/oransje farge som gjør det lett synlig. Kammerflagget skal ha en del som går inn i kammer/løp, som bevis for at dette er tomt. Når kammerflagg benyttes skal en del være godt synlig på utsiden av låskassen.

Tid til tilvenning

Den nye regelen gjelder fra 1. januar 2019. Her må det imidlertid aksepteres en viss tid til å få dette på plass, og tilvenne seg det nye regelverket. Fra banesesongen 2019 må dette senest være på plass. Skytterlag oppfordres spesielt til å sørge for å benytte kammerflagg ved bruk av lagsvåpen, slik at dette blir en naturlig del i opplæringen.

Skytterlaget vil ha kammerflagg for salg.

Du finner hele regleverket i Skytterbokas pkt 8.122.