Dagsarkiv: 23. januar 2019


Komite for storviltprøven, 2019

  Dato Kontor Standplass/oppskyting Oppskyting leder 19.06 Bodil Engum Ole B Kjenstad Arnstein Wagnhild Ane Lisbet Nagelhus Morten Fjerstad Lars Erik Almo 26.06 Sigbjørn Brønstad Birger Håpnes Torstein Bruvoll Konrad Moum Morten Hollås Atle Østborg 03.07 Svend H. Tømmerås Oddleiv Mollan Stig Granamo Marius Rohde Kåre Selliås Knut Berg 10.07 […]