Regler for storviltprøven


Her er en kortfattet versjon av reglene for storviltprøven og hvordan det blir praktisert i Snåsa Skytterlag.

AMMUNISJON

– Storviltprøven skal avlegges med godkjent jaktammunisjon. Det skal skytes med ekspanderende kule.

ANTALL SKUDD

– Med magasin- eller enkeltskuddvåpen skal det ved prøven skytes 5 skudd. Med kombivåpen, drilling og dobbeltrifler er kravet 3 skudd.

SKYTESTILLING

– Prøven kan avlegges i valgfri skytestilling, men det er ikke lov å bruke noen form for anlegg eller støtte. Bruk av reim er lov, og det oppfordres til bruk av reim.
OBS! – Det er ikke lenger tillatt å benytte bord eller skytebenk ved avleggelse av storviltprøven, selv om man fysisk ikke får mer støtte av bordet en man får ved liggende skyting.
Det kan søkes om tillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning til å bruke bord eller skytebenk, jfr. Jaktforskriftens § 39. Søknad med vedlagt legeerklæring sendes Miljødirektoratet. Er det gitt slik tillatelse må denne vises fram før prøven.

GODKJENTE TREFF

– Alle skuddene MÅ treffe innenfor sirkelen på reinskiva for at prøven skal kunne godkjennes.

TRENINGSKUDD

Ved avleggelsen av de 30 obligatoriske treningskuddene kan alle hjelpemidler benyttes. Allikevel skal også treningskuddene skytes med et våpen som er godkjent for storviltjakt.

MONITOR

Ved oppskyting mot elektronisk skive/reinfigur, er det ikke anledning til å se på monitor under selve prøven.
Vi i skytterlaget gir allikevel anledning til å avgi et par treningskudd mot reinfiguren som du får se i forkant om du ønsker det før monitor 0-stilles og vendes bort for prøve. Gi beskjed til oppskytingsleder.

 

Snåsa Skytterlag oppfordrer alle om at de i tillegg til bestått skyteprøve, prøver egen rifle med aktuell jaktammunisjon mot pappskive/blink før ev. jakt. For å sikre 100% at treffpunkt er riktig.

 

Du kan lese mer om regler rundt storviltprøven her:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/Skyteprove-for-storviltjegere/

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/jakt_og_fiske/Instruks%20om%20skytepr%C3%B8ve%20for%20storviltjegere.pdf

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/jakt_og_fiske/Rifleskyting%20for%20storviltjegere.pdf